Tag: quản lý mật khẩu

spot_imgspot_img

Bitwarden: Trình quản lý mật khẩu miễn phí tốt nhất 2021

Cho đến mùa xuân năm 2021, chỉ có hai trình quản lý mật khẩu hàng đầu có thể cung cấp các cấp dịch vụ...

Microsoft Edge thêm tính năng Password Monitor, tìm kiếm lịch sử thông minh hơn

Microsoft dường như đã tìm ra chiến lược hoàn hảo để lấy lại vị trí đã mất trong lĩnh vực trình duyệt web. Mặc...

Ứng dụng quản lý mật khẩu miễn phí: Dropbox Passwords

Dropbox đã trở thành nơi mọi thứ có thể được lưu trữ trên đám mây. Năm ngoái, Dropbox nhận ra rằng những thứ đó...