Forum

Reset thiết lập lại...
 
Notifications
Clear all

Reset thiết lập lại cài đặt mặc định của Photoshop


Admin
Bài viết: 15
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 2 năm trước

Nếu Adobe Photoshop không hoạt động như bình thường, bạn có thể khắc phục bằng cách đặt lại Preferences (Settings) của phần mềm thiết kế đồ họa này. Có hai cách để thực hiện và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm từng bước.

Adobe Photoshop Logo

Tại sao phải cài đặt các thiết lập Photoshop ?

Mặc dù đó là một biện pháp "cực đoan" cần thực hiện, nhưng bạn lúc nào đó có thể muốn đặt lại các tùy chọn Photoshop của mình, nếu gặp khó khăn với điều gì, hoặc nếu bạn đã thực hiện quá nhiều tùy chỉnh và muốn bắt đầu lại với một trạng thái mặc định ban đầu.

Chỉ cần lưu ý rằng nếu cài đặt lại tùy chọn của Photoshop, mọi cài đặt bạn đã thực hiện trước đó để cá nhân hóa cách hoạt động của Photoshop sẽ bị mất.

1. Cách thiết lập lại các tùy chọn của Photoshop sau khi mở được Photoshop

Nếu mở Photoshop không gặp sự cố gì, bạn hãy sử dụng menu Tùy chọn Preferenses để cài đặt lại ứng dụng. (Nếu Photoshop không mở đúng cách, hãy xem thêm phần bên dưới).

Để thực hiện việc này, hãy mở Photoshop trên máy tính của bạn. Tiếp theo, nếu bạn sử dụng PC Windows, hãy nhấp vào “Edit” trên thanh menu và chọn Preferences > General. Nếu bạn sử dụng máy Mac, hãy nhấp vào “Photoshop” trên thanh menu và chọn Preferences > General.

Select General from Preferences on the Photoshop window

Trong cửa sổ Preferences xuất hiện, nhấp vào “Reset Preferences On Quit” ở dưới cùng.

Enable the reset option in Photoshop's Preferences menu

Nhấp vào “OK” trong lời nhắc cảnh báo xuất hiện trên màn hình.

Select OK from the reset prompt in Photoshop

Khởi chạy lại Photoshop và bạn sẽ thấy rằng “Preferences” của bạn đã được đặt lại về giá trị mặc định ban đầu.

2. Cách đặt lại tùy chọn Photoshop bằng phím tắt

Nếu Photoshop không mở được hoặc liên tục gặp sự cố, bạn có thể đặt lại tùy chọn Photoshop của mình bằng một phím tắt đặc biệt trên Windows và Mac.

Đầu tiên, xác định vị trí phím tắt Photoshop mà bạn thường sử dụng để mở ứng dụng.

  • Để thực hiện việc này trên Windows, hãy mở menu “Start” và tìm kiếm “Adobe Photoshop”.
  • Trên máy Mac, trong cửa sổ Finder, nhấp vào Go > Applications trong thanh menu, tìm và nhấp đúp vào thư mục Photoshop và bạn sẽ thấy tệp ứng dụng “Adobe Photoshop”.
    Photoshop in Mac's Applications folder

Khi đã nhìn thấy được shortcut của Adobe Photoshop, hãy nhấn và giữ Alt + Ctrl + Shift (trên Windows) hoặc Shift + Command + Option (trên Mac), đồng thời click  đúp để mở Photoshop.

Khi Photoshop mở ra và hỏi bạn có muốn xóa tệp cài đặt hay không, hãy nhấp vào “Yes”.

Select Yes in the delete prompt in Photoshop

Sau đó, Photoshop sẽ khởi chạy với cài đặt mặc định ban đầu, như thể nó mới vừa được cài đặt.

* How to Reset Adobe Photoshop Preferences (howtogeek.com)

Back to top button