Forum

10 Plugin tìm kiếm ...
 
Notifications
Clear all

10 Plugin tìm kiếm WordPress tốt nhất 2021


Admin
Bài viết: 15
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 2 năm trước

Tính năng tìm kiếm mặc định của WordPress là một trong những điểm yếu của nền tảng WordPress. Nó hoạt động, nhưng nó có thể được cải thiện tốt hơn nhiều. May mắn thay, các tính năng tìm kiếm có thể được nâng cao bằng cách sử dụng thêm một plugin tìm kiếm WordPress. Ngoài ra, còn có rất nhiều tùy chọn khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét 10 plugin tìm kiếm WordPress tốt nhất để giúp bạn quyết định plugin nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

1. Relevanssi

Relevanssi thay thế tính năng tìm kiếm tiêu chuẩn của WordPress bằng một công cụ tìm kiếm mới. Relevanssi bao gồm rất nhiều cài đặt, cho phép cấu hình theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Các kết quả được tự động sắp xếp theo mức độ liên quan. Relevanssi sẽ tìm kiếm các cụm từ và trích dẫn, người dùng có thể thêm các tham số tìm kiếm kiểu Boolean. Kết quả tìm kiếm sẽ làm nổi bật các cụm từ tìm kiếm trong nội dung. Relevanssi cũng bao gồm các công cụ tìm kiếm người dùng và quản trị viên trong trang tổng quan.

Các cài đặt rất chi tiết và cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát. Nó bao gồm cài đặt toán tử tìm kiếm, từ đồng nghĩa, từ dừng, chuyển hướng, ghi nhật ký và hơn thế nữa.

Tính năng

 1. Công cụ tìm kiếm mới
 2. Kết quả được sắp xếp theo mức độ liên quan
 3. Tìm kiếm "mờ" (tìm kiếm tương đối, gần đúng)
 4. Truy vấn Boolean
 5. Tìm kiếm cụm từ
 6. Đánh dấu các cụm từ tìm kiếm trong nội dung
 7. Hỗ trợ bbPress và multisite
 8. Phiên bản Pro bổ sung các điều chỉnh trọng số, hạn chế, đề xuất, loại bài đăng tùy chỉnh, v.v.

2. Ivory Search

Ivory Search là một plugin tìm kiếm WordPress giúp nâng cao các tính năng tìm kiếm của WordPress và cho phép bạn tạo các biểu mẫu tìm kiếm tùy chỉnh. Bạn có thể tạo các biểu mẫu tìm kiếm không giới hạn và định cấu hình từng biểu mẫu riêng lẻ. Điều này cho phép người dùng thực hiện các loại tìm kiếm khác nhau trong nội dung của bạn. Biểu mẫu có thể được đặt ở bất kỳ đâu trên trang web bao gồm đầu trang, chân trang, menu, widget, v.v. Tìm kiếm bằng AJAX hoặc trực tiếp.

Trình chỉnh sửa tìm kiếm cho phép bạn loại trừ, thiết kế, sử dụng AJAX và thiết lập các tùy chọn cho từng biểu mẫu. Chúng cũng hoạt động với các loại bài đăng tùy chỉnh bao gồm WooCommerce.

Widget cho phép bạn chọn hình thức tìm kiếm để hiển thị.

Tính năng

 1. Form tìm kiếm không giới hạn
 2. Form có thể định cấu hình riêng lẻ
 3. Đặt form ở bất cứ đâu
 4. Tìm kiếm AJAX hoặc tìm kiếm trực tiếp
 5. Widget tùy chỉnh
 6. Tìm kiếm sản phẩm WooCommerce
 7. Phiên bản Pro cho phép bạn sắp xếp kết quả, tìm kiếm theo tác giả và trạng thái, loại trừ bài đăng, v.v.

3. Ajax Search Lite

Ajax Search Lite thay thế tìm kiếm mặc định và bao gồm công cụ tìm kiếm AJAX với thanh tìm kiếm trực tiếp. Kết quả có thể được lọc theo danh mục và loại bài đăng. Kết quả tìm kiếm bao gồm WooCommerce. Kết quả tìm kiếm bao gồm hình ảnh. Nó tích hợp với Google Analytics và bao gồm bộ nhớ đệm và nhiều tùy chọn hiệu suất.

Phần phụ trợ bao gồm 40 tùy chọn. Định cấu hình các tùy chọn tìm kiếm bằng trình chỉnh sửa kéo và thả. Sử dụng 8 mẫu cài sẵn để bắt đầu.

Tiện ích hiển thị trường tìm kiếm. Bạn có thể thêm tiêu đề vào tiện ích con.

Tính năng

 1. Tìm kiếm AJAX
 2. Thanh tìm kiếm trực tiếp
 3. Tìm kiếm các loại bài đăng tùy chỉnh bao gồm WooCommerce
 4. Trình tạo kéo và thả
 5. 8 template tìm kiếm thiết kế sẵn
 6. Tích hợp với Google Analytics
 7. Widget  đơn giản
 8. Phiên bản Pro bổ sung nhiều tích hợp hơn, bộ nhớ đệm nâng cao, bộ lọc, bố cục, 400 tùy chọn quản lý

4. SearchWP Live Ajax Search

SearchWP Live Ajax Search thay thế tìm kiếm WordPress bằng tìm kiếm trực tiếp AJAX. Nếu bạn đã cài đặt SearchWP, nó sẽ tích hợp với nó để cung cấp tìm kiếm tốt hơn. Biểu mẫu tìm kiếm cung cấp danh sách kết quả trực tiếp khi bạn nhập vào trường tìm kiếm. Tìm kiếm được thêm vào trang web với một widget có thể định cấu hình. Nó cũng thêm tìm kiếm AJAX vào tiện ích tìm kiếm WordPress tiêu chuẩn.

Tiện ích tìm kiếm cung cấp các tính năng nâng cao để thêm văn bản giữ chỗ và URL dự phòng đích. Đây là tùy chọn.

Tính năng

 1. Tìm kiếm AJAX
 2. Tích hợp với SearchWP (không bắt buộc) để tùy chỉnh cho mỗi form tìm kiếm
 3. Widget tìm kiếm
 4. Hoạt động với widget tìm kiếm thông thường
 5. Có thể tùy chỉnh với một thuộc tính dữ liệu HTML5 duy nhất

5. Search & Filter

Plugin Search & Filter thêm các tính năng vào tìm kiếm WordPress cho phép bạn tìm kiếm theo danh mục, thẻ, phân loại, loại bài đăng, ngày tháng và bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Kết quả được hiển thị với AJAX. Các trường có thể được hiển thị dưới dạng hộp thả xuống, hộp kiểm, nút radio hoặc các tùy chọn nhiều lựa chọn.

Phần phụ trợ cung cấp các ví dụ về Đối số, Phân loại công khai của bạn, Loại bài đăng công khai, Kiểu của bạn, v.v. Nó cũng bao gồm các liên kết để xem các ví dụ và tài liệu.

Tính năng

 1. Thêm các tính năng tìm kiếm vào tìm kiếm WordPress
 2. AJAX
 3. Tìm kiếm theo danh mục, thẻ, loại bài đăng, v.v.
 4. Hiển thị dưới dạng menu thả xuống, hộp kiểm, v.v.
 5. Phiên bản Pro bổ sung thêm nhiều bộ lọc, kết quả đặt hàng, trình chỉnh sửa kéo và thả, mẫu tùy chỉnh, tích hợp, v.v.

6. WP Extended Search

WP Extended Search là một plugin tìm kiếm WordPress hạng nhẹ, cung cấp cho bạn nhiều tùy chỉnh tìm kiếm. Chọn danh mục, phân loại, loại bài đăng và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể kiểm soát hành vi mặc định của kết quả tìm kiếm. Yêu cầu nó để tìm kiếm trong tiêu đề bài đăng, nội dung hoặc đoạn trích. Bạn cũng có thể chỉ định các cài đặt khác nhau cho các hình thức tìm kiếm cụ thể.

Màn hình cài đặt bao gồm các tùy chọn chi tiết cho những gì cần đưa vào tìm kiếm. Điều này hiển thị tên cài đặt, cài đặt chung và tên khóa meta.

Tiện ích tùy chỉnh cung cấp rất nhiều tùy chọn và tùy chỉnh.

Tính năng

 1. Rất nhiều tùy chỉnh tìm kiếm
 2. Tạo biểu mẫu tìm kiếm tùy chỉnh
 3. Chọn cách hoạt động của tìm kiếm
 4. Tương thích với WooCommerce
 5. Chọn những gì để bao gồm trong tìm kiếm
 6. Widget tùy chỉnh

7. Better Search

Better Search thay thế tìm kiếm mặc định bằng một công cụ tìm kiếm mới. Kết quả tìm kiếm có liên quan đến tiêu đề hoặc nội dung của các bài viết. Bạn có thể tinh chỉnh kết quả để tăng thêm sức nặng cho tiêu đề hoặc nội dung. Nó có thể tìm kiếm các bài đăng, trang và các loại bài đăng tùy chỉnh và bạn có thể tùy chỉnh kết quả đầu ra. Các tìm kiếm được theo dõi bằng bản đồ nhiệt để bạn có thể xem các tìm kiếm phổ biến nhất. Sử dụng các bộ lọc và hành động để mở rộng plugin tìm kiếm WordPress.

Cài đặt cung cấp cho bạn quyền kiểm soát tìm kiếm, bản đồ nhiệt và kiểu.

Thêm tìm kiếm vào sidebar với các widget đơn giản.

Tính năng

 1. Thay thế tìm kiếm mặc định
 2. Tinh chỉnh kết quả tìm kiếm
 3. Tìm kiếm các loại bài đăng tùy chỉnh
 4. Xem các tìm kiếm phổ biến nhất bằng bản đồ nhiệt
 5. Xem các tìm kiếm phổ biến và hàng ngày
 6. Thêm kiểu bằng CSS
 7. Widget tìm kiếm

8. SearchIQ

SearchIQ là một plugin tìm kiếm WordPress cung cấp kết quả tìm kiếm nhanh khi bạn nhập. Nó bao gồm phân tích thời gian thực để bạn có thể tối ưu hóa chiến lược nội dung của mình. Giao diện người dùng có thể tùy chỉnh và bạn có thể tùy chỉnh nội dung sẽ được đưa vào kết quả tìm kiếm. Bạn có thể bao gồm các trường tùy chỉnh và phân loại. AI có thể xử lý lỗi chính tả, kết hợp mờ, từ đồng nghĩa, v.v.

Màn hình cài đặt cho phép bạn chọn các loại bài đăng và chọn cách chúng sẽ được đưa vào hoặc loại trừ khỏi kết quả tìm kiếm.

Widget cho phép bạn thêm văn bản placeholder , chọn loại bài đăng, chọn bộ lọc danh mục và chọn một mệnh đề tìm kiếm.

Tính năng

 1. Giao diện người dùng có thể tùy chỉnh
 2. AI có thể xử lý lỗi chính tả
 3. Thống kê thời gian thực
 4. Widget  tìm kiếm
 5. Phiên bản Pro bổ sung nhiều phân tích hơn, gắn nhãn trắng, tìm kiếm tên miền chéo, CDN cho hình ảnh, nhiều bộ lọc hơn, v.v.

9. FiboSearch

FiboSearch là một tìm kiếm AJAX cho WooCommerce. Nó cung cấp các đề xuất trực tiếp khi bạn nhập. Tìm kiếm theo tiêu đề sản phẩm, mô tả dài hay ngắn hoặc SKU. Kết quả tìm kiếm có thể hiển thị hình ảnh, giá, mô tả và SKU của sản phẩm.

Nó bao gồm tích hợp với theme Divi. Bạn có tùy chọn để thay thế các thanh tìm kiếm Divi. Các tùy chọn cũng bao gồm thanh tìm kiếm, tính năng tự động hoàn thành và rất nhiều cấu hình.

Tiện ích widget cho phép bạn chọn một bố cục từ danh sách. Chọn giữa thanh tìm kiếm, biểu tượng tìm kiếm hoặc biểu tượng tìm kiếm trên thiết bị di động với thanh tìm kiếm trên máy tính để bàn.

Tính năng

 1. Tìm kiếm AJAX cho WooCommerce
 2. Tùy chỉnh các thông số tìm kiếm
 3. Tích hợp với theme Divi
 4. Tiện ích có các tùy chỉnh cho cả thiết bị di động và máy tính để bàn
 5. Phiên bản Pro bổ sung tìm kiếm mờ, nhiều tham số tìm kiếm hơn, từ đồng nghĩa, điều kiện, v.v.

10. SearchWP

SearchWP là một plugin tìm kiếm WordPress cấp chuyên nghiệp bổ sung các tính năng tìm kiếm cấp cao vào trang web của bạn. Nó bao gồm nhiều công cụ và các tùy chỉnh cho mỗi công cụ. Nó cũng có tính năng giám sát thời gian thực, nhiều nguồn nội dung, nhiều loại nội dung, các trường tùy chỉnh và nhiều hơn thế nữa.

Màn hình cài đặt cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các công cụ tìm kiếm, cách chúng hoạt động, chúng bao gồm những gì, v.v. Bạn cũng có thể xem thống kê và cài đặt nâng cao.

Tính năng

 1. Nhiều engine tìm kiếm
 2. Tìm kiếm bất kỳ loại nội dung nào
 3. Tích hợp với WooCommerce
 4. Số liệu thống kê
 5. Nội dung liên quan
 6. Chuyển hướng
 7. Tùy chỉnh thứ tự kết quả tìm kiếm
 8. Các tiện ích mở rộng có sẵn

Lời kết

Bên trên là danh sách 10 tùy chọn plugin tìm kiếm WordPress tốt nhất hiện có. Có rất nhiều sự lựa chọn tốt trong danh sách này. Chúng bao gồm các tính năng từ đơn giản đến phức tạp và có sẵn ở nhiều mức giá. Bất kể nhu cầu của bạn là gì, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy plugin tìm kiếm WordPress tốt nhất trong danh sách này.

Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn. Bạn đã thử bất kỳ plugin tìm kiếm WordPress nào chưa? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về các plugin trong phần bình luận bên dưới nhé.

Chúc các bạn sẽ sớm tìm được plugin tìm kiếm ưng ý cho werbsite WordPress của mình.

* 10 Best WordPress Search Plugins | Elegant Themes Blog

Back to top button