Ứng Dụng Windows

Được xem nhiều

Thanh taskbar Windows 10 sẽ hiển thị thời tiết và tin tức cập nhật liên tục

Khi mọi người dành nhiều thời gian hơn trên PC Windows, để làm việc, học tập, kết nối và sáng tạo, chúng tôi sẽ...

Visual Studio 2022 có gì mới ?

Tất cả quá trình phát triển sản phẩm của chúng tôi đều bắt đầu và hoàn chỉnh cùng với bạn — bất kể bạn...

Phần mềm điều khiển tốc độ quạt làm mát laptop tốt nhất 2021

Bạn không có phần mềm điều khiển tốc độ quạt chuyên dụng từ nhà sản xuất laptop máy  tính xách tay? Đừng lo lắng!...

OneDrive 64bit cho Windows ra mắt bản Preview

Thế giới phần mềm máy tính hầu hết đã chuyển sang các hệ thống 64 bit mặc dù vẫn còn rất nhiều thiết bị...