Microsoft Project Artemis: Công cụ miễn phí chống lạm dụng trẻ em trực tuyến

Microsoft đã phát triển một kỹ thuật mới để phát hiện và báo cáo những kẻ xấu cố dụ dỗ trẻ em trực tuyến. Được đặt tên là ‘Dự án Artemis’ (Project Artemis), công nghệ này sẽ được cung cấp miễn phí cho các công ty dịch vụ trực tuyến đủ điều kiện cung cấp chức năng chat trò chuyện.

Project Artemis xem xét các cuộc hội thoại bằng văn bản và đánh giá xem chúng có thể được coi là đàn dụ dỗ hay không. Project Artemis sẽ chấm điểm và các công ty có thể sử dụng các xếp hạng đó để gắn cờ các cuộc hội thoại để cho người kiểm duyệt xem xét tiếp.

https://forumchiase.com/wp-content/uploads/2020/01/xbox-text-filters-1280x720.jpg

Dự án này bắt đầu vào tháng 11 năm 2018 tại Cuộc thi Microsoft “360 Cross-Industry Hackathon”. Kể từ đó, Microsoft, The Meet Group, Roblox, Kik, Thorn và những người khác đã giúp xây dựng công cụ này. Bắt đầu từ ngày mai, 10 tháng 1, việc cấp giấy phép công nghệ này sẽ được xử lý bởi Thorn, một tổ chức phi lợi nhuận xây dựng công nghệ để bảo vệ trẻ em khỏi lạm dụng tình dục.

Microsoft không phải là công ty Big Tech duy nhất chống lại nạn lạm dụng trẻ em. Năm ngoái, YouTube cũng đã xóa bỏ hàng trăm kênh video và vô hiệu hóa những bình luận trên hàng chục triệu video sau khi các báo cáo cho thấy một đường dây khiêu dâm trẻ em tồn tại trên YouTube. Facebook cho biết hãng đã sử dụng máy học để chống lại nạn bóc lột trẻ em và ứng dụng Tumblr đã từng bị xóa khỏi App Store sau khi những hình ảnh về lạm dụng tình dục trẻ em có thể vượt qua các bộ lọc.

Nguồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button